Taken en verantwoordelijkheden van de SVB

De SVB is een publiekrechtelijk rechtspersoon die opgericht is in 1960 en die thans belast is met de uitvoering van de volgende vijf landsverordeningen:

 • Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966 nr. 15);
 • Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1966 nr. 14);
 • Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960 nr. 83);
 • Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (P.B. 1965 nr. 194);
 • Landsverordening Cessantiaverzekering (P.B. 1983 nr. 85).
 • Landsverordening Basisverzekering ziektekosten(P.B. 2013).
 • Landsverordening Algemene verzekering bijzondere ziektekosten

De SVB wordt gedreven door de volgende missie:

“Wij zijn dé bank voor de sociale zekerheid op Curacao. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid spannen wij ons voortdurend in voor een haalbaar en duurzaam stelsel van sociale zekerheid. Wij hebben geen winstoogmerk, maar doen wel aan fondsvorming om onze continuïteit te waarborgen. Onze klanten en relaties hebben vertrouwen in ons. Onze dienstverlening is doelmatig en kenmerkt zich door transparantie, correctheid en toegankelijkheid. Wij spelen flexibel en effectief in op veranderingen. Onze medewerkers zijn gemotiveerd, betrokken en klantgericht.
Wij bieden hen ruime ontplooiingsmogelijkheden en goede arbeidsvoorwaarden”.

Taken ten behoeve van de Basisverzekering ziektekosten:

 • het inschrijven van verzekerden in het verzekerdenbestand;
 • het beheren van het verzekerdenbestand;
 • het inschrijven van zorgverleners in het zorgverlenersbestand;
 • het toekennen van machtigingen voor bepaalde verrichtingen;
 • het ontvangen en registreren van declaraties;
 • het controleren en betaalbaarstellen van declaraties;
 • het beheren van het verrichtingen- en tarievenbestand;
 • het uitgeven en terugnemen van segurocards.

Taken ten behoeve van de Ziektekosten- en Ongevallenverzekering:

 • het inschrijven van werknemers in het verzekerdenbestand;
 • het innen en invorderen van ziektekosten- en ongevallenpremies;

Taken ten behoeve van het uitkeren van loonderving bij ziekte:

 • het uitvoeren van AO- controles;
 • het berekenen van de totale loonderving;
 • het betaalbaarstellen van de loonderving;
 • het uitbetalen van de loonderving aan de werkgevers.

Taken ten behoeve van de uitvoering van de Landsverordening Ouderdoms- en Algemene Weduwen- en Wezenvoorziening:

 • het invoeren van nieuwe AOV/AWW – pensioenaanvragen;
 • het laten innen van de AOV/AWW – premies;
 • het behandelen van AOV/AWW – pensioenen aanvragen;
 • het betaalbaarstellen van de AOV/AWW – pensioenen.

Taken ten behoeve van de uitvoering van de Landsverordening Cessantiaverzekering:

 • het verwerken van binnengekomen aangiften;
 • het incasseren van cessantiagelden;
 • het invorderen van cessantiagelden;
 • het uitkeren van cessantiagelden;
 • het behandelen van bezwaarschriften.