Doel en opzet SVB Zorgportaal

Het SVB Zorgportaal is een beveiligde website op het internet waar zorginstanties en -professionals veilig gegevens kunnen uitwisselen met de SVB en dat zorgverleners ook in staat stelt betrouwbare informatie te verkrijgen over de door de SVB uitgevoerde administraties / aangeboden diensten.

Via het SVB Zorgportaal kan de zorgverlener:

> Basisgegevens van verzekerden raadplegen, w.o. de geldigheid van de segurokaart;

> Ingediende/verwerkte verwijzingen raadplegen;

> Ingediende/beoordeelde machtigingsaanvragen raadplegen;

> Nieuwe verwijzingen en/of machtigingsaanvragen invoeren;

> Medische declaraties invoeren of als een elektronisch bestand aanleveren (uploaden).

Daarnaast biedt het SVB Zorgportaal ook de mogelijkheid om bij een ingediende machtigingsaanvraag het behandelingsplan als een elektronisch document naar de SVB te sturen. Verder kunnen met behulp van het Zorgportaal ook diverse overzichten worden vervaardigd van aangeleverde/verwerkte gegevens en kan de voortgang van het verwerkingsproces bij de SVB worden gevolgd. Vragen en meldingen kunnen via een ingebouwd (elektronisch) berichtensysteem direct bij onze servicedesk worden ingediend.

Het SVB Zorgportaal is een op Microsoft Silverlight gebaseerde webapplicatie, die op twee manieren kan worden aangeroepen:

  • Als een webapplicatie in een browser (IE,Chrome etc.).
  • Als een desktopapplicatie, waarbij op de machine (PC,laptop of tablet) van de gebruiker een aanroepprogramma wordt geïnstalleerd. Na installatie verschijnt het aanroepprogramma in het programmamenu van Windows en kan vervolgens altijd van daaruit worden aangeroepen.

Zowel de web als de desktop versie van het Zorgportaal werken alleen in Windows omgeving versie 7 of hoger. Het indienen van declaratiebestanden en/of andere documenten kan alleen via de desktop versie van het SVB Zorgportaal.

Activeren en gebruik SVB Zorgportaal

Voor zover Microsoft Silverlight nog niet op uw machine is geïnstalleerd, wordt bij de eerste aanroep van het SVB zorgportaal Microsoft Silverlight automatisch geïnstalleerd en dient u via het inlogscherm uw SVB e-mailaccount en wachtwoord in te voeren om vervolgens uw account te activeren. Het activeren van uw account houdt in:

  • Het doornemen van de voorwaarden voor gebruik van het Zorgportaal;
  • Het registreren van de medewerkers die gebruik zullen maken van het Zorgportaal met daarbij de verstrekte rechten;
  • Het versturen van het verklaringsdocument naar de SVB ter activering van uw account en de daaraan verbonden gebruikers en rechten.

Korte demo activeringsproces van een account op het SVB Zorgportaal.

Als u nog vragen heeft over het Zorgportaal, dan kunt altijd onze service-/supportdesk bellen op telefoonnummers 4344318 en 4344339

Links SVB Zorgportaal

Webapplicatie: https://portaal.svb-zorg.org/web

Desktopapplicatie: https://portaal.svb-zorg.org/desktop

Demo activering portaal: http://portaal.svb-zorg.org/helpportaal/media/Activering_Account01.html