De SVB is een publiekrechtelijk rechtspersoon die opgericht is in 1960 en die thans belast is met de uitvoering van landsverordeningen.

Taken

Procedures

Geschiedenis

Rechtsgrond