ZOEKENWerkgevers

De werkgever is verplicht de sociale premies binnen vijftien dagen na het einde van elke maand op aangifte af te dragen.

Mutatieformulier 2018

Afsluiting SVB-rekeningen

Sluiting SVB-kassa

Werkgeversformulieren

BO-formulier

Aangifteformulier ZV/OV

Blanco aangifteformulier ZV/OV 2017>

Tabel 2015


Links

SVB Zorgportaal >

Digiform >

Werkgeversformulieren